klik hier
Oudegewichtjes.nl

Het eerste Internet-museum op het gebied van Nederlandse voor-metrieke en metrieke gewichten.
Krukgewichten, druppelknopgewichten, knopgewichten, blokgewichten, en sluitgewichten, allen gemaakt van messing of brons.

De doelstelling is u mee te laten genieten van, en kennis te laten maken met Nederlandse gewichten van brons en messing. Gewichtjes, gewichten van weleer, u weet wel de bakker, de slager, de groenteman, de apotheker, de groothandel en zelfs de bank, allemaal gebruikten zij gewichten voor het afwegen van hun producten.

Doordat producten tegenwoordig elektronisch worden afgewogen, is het gebruik van gewichten verleden tijd. Wat niet is vernietigd komt misschien terecht in dit Internet-museum, dat zorg draagt voor het bewaren van dit cultuurgoed. Alle getoonde gewichten zijn fysiek in de collectie aanwezig.

Heeft u ook een gewicht(je) waarvan u de afkomst en leeftijd wilt weten, klik hier.

Dit Internet-museum wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek van Nederland als 'digitaal erfgoed'.

Gerard J. Warburg.

English summary; The first Internet-museum with Dutch pre-metric and metric weights.

                                                                                                        Disclaimer