Knopgewichten 1820-1869

Zij verdrongen bij de invoering van het metrieke stelsel de kruk- en blokgewichten en zijn er in de gebruikelijke massa van 1 NW (1 GRAM) tot 1 NEDERLANDS POND KIL (1 KILOGRAM).
Minder gebruikelijk zijn de knopgewichten in de massa van 2 POND KIL (2 KILOGRAM) en zeldzaam zijn de exemplaren met een massa van 5 en 10 NEDERLANDS POND KIL (5 en 10 KILOGRAM).

Knopgewichten 1870-1912
G (= gram), DG, DEKAGRAM (= 10 g), HECTOG, HEKTOG, HEKTOGRAM (= 100 g), KILOG (= 1 kg), KILOGRAM (zie rubriek druppelknopgewichten)
Knopgewichten in deze periode vertonen wat de knop aangaat onderling nogal wat verschillen.

Knopgewichten uit hieronder genoemde periodes worden op Internet Museum oudegewichtjes.nl niet getoond.
Periode 1912-1941: G (= gram), ONS (= 100 g), KILOGRAM
Periode 1941-1980: Opschriften op Nederlandse gewichten in 'g' en 'kilogram'.
Sinds 1967 is bovendien het internationale model gewichten toegelaten, waarvan de  opschriften in  'g' en 'kg' zijn uitgedrukt.