Krukgewichten 1/2 POND # deze pagina toont 7 gewichten.

247


Krukgewicht 1/2 POND Amsterdam voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de jaarletter C van 1818.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat:
Twee keer het ijkmeesterteken van ijk- en justeermeester Jacobus van Vianen
(V V) en het stadswapen van Amsterdam.
  Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> Een ring net onder de schouder
   gevolgd door twee ringen net daar onder
> Twee ringen in het midden van de romp
   gevolgd door twee ringen net daar onder
> Twee ringen aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester Jacobus van Vianen. (V V)
Aangesteld 1 augustus 1817, op jaarlijkse recognitie van 50 gulden.
 

255


Krukgewicht 1/2 POND Arnhem voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De dubbel koppige adelaar, van het stadswapen van Arnhem.
De hoofdletter A van de naam van de stad Arnhem 87 = 1787
Op de romp zijn vier gegroefde ringen aangebracht.
 
Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 1994 no. 87 pagina 2055 en 2056.
 

267


Krukgewicht 1/2 POND Hoorn voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 13
In het midden van de kruk zit in de bovenkant een rond putje
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De hoorn, het stadswapen van Hoorn hiermee wordt aangegeven dat het hier om een gewicht van Hoorn gaat: De letter X
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: de hoofdletters C D op de romp is het volgende aangebracht: de hoofdletters D E F G H J K L 13 x ononderbroken geijkt vanaf 1769 – 1819.


Op de romp zijn acht gegroefde ringen aangebracht.
In de grondplaat van het gewicht is één grote ronde justering door middel van lood aangebracht.

Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 2009 no. 147 pagina 3494.
 
268


Krukgewicht 1/2 POND Franeker voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht is aan de ene kant aangebracht de klok van Franeker geflankeerd door de letters G S
(een tot nu toe onbekende ijker). Aan de andere kant staat niets.
Op de romp is aangebracht; het jaartal 1753 en
acht gegroefde ringen aangebracht.
 

270


Krukgewicht 1/2 POND Arnhem voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De dubbel koppige adelaar, van het stadswapen van Arnhem, in een wat gestileerde vorm.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: 43 = 1743
Op de romp zijn de eigendomsletters DH en vier gegroefde ringen aangebracht.
 

360


Krukgewicht 1/2 POND Groningen voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 94 (1794)
Op de kraag aan de andere kant van de kruk staat: Het stadswapen van Groningen.
Op de romp zijn zes gegroefde ringen aangebracht.
 

369


Krukgewicht 1/2 POND Groningen / Drenthe voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de Groningse jaarletter L en 87 (1784)
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat afgeslagen

2x de D van Drenthe het Gronings stadswapen en 44

   Op de romp is afgeslagen de D van Drenthe gevolgd door 74 (1774) de volgende
   gegroefde ringen aangebracht
> Een ring net onder de schouder
   gevolgd door twee ringen net daar onder
> Een ring in het midden van de romp
   gevolgd door twee ringen net daar onder
> Een ring aan de onderkant van de romp.