Krukgewichten 1/2 POND # deze pagina toont 6 gewichten.

247


Krukgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de jaarletter C van 1818.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat:
Twee keer het ijkmeesterteken van ijk- en justeermeester Jacobus van Vianen
(V V) en het stadswapen van Amsterdam.
  Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht
> Een ring net onder de schouder
   gevolgd door twee ringen net daar onder
> Twee ringen in het midden van de romp
   gevolgd door twee ringen net daar onder
> Twee ringen aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
Jacobus van Vianen. (V V)
Aangesteld 1 augustus 1817, op jaarlijkse recognitie van 50 gulden.
 

255


Krukgewicht 1/2 POND Arnhem, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De dubbel koppige adelaar, van het stadswapen van Arnhem.
De hoofdletter A van de naam van de stad Arnhem 87 = 1787
Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Eén ring net onder de schouder
> Twee ringen in het midden van de romp
> Eén ring aan de onderkant van de romp
 
Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 1994 no. 87 pagina 2055 en 2056.
 

267


Krukgewicht 1/2 POND Hoorn, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 13
In het midden van de kruk zit in de bovenkant een rond putje
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De hoorn, het stadswapen van Hoorn hiermee wordt aangegeven dat het hier om een gewicht van Hoorn gaat: De letter X
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: de hoofdletters C D op de romp is het volgende aangebracht: de hoofdletters D E F G H J K L 13 x ononderbroken geijkt vanaf 1769 – 1819.
> Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Twee ringen net onder de schouder
> Vier ringen in het midden van de romp

In de grondplaat van het gewicht is één grote ronde justering door middel van lood aangebracht
.

Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 2009 no. 147 pagina 3494.
 
268


Krukgewicht 1/2 POND Franeker, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht is aan de ene kant aangebracht de klok van Franeker geflankeerd door de letters G S
(een tot nu toe onbekende ijker). Aan de andere kant staat niets.
Op de romp is aangebracht:
> Het jaartal 1753
> Drie ringen net onder de schouder
> Twee ringen in het midden van de romp
> Drie ringen aan de onderkant van de romp.

 

269


Krukgewicht 1/2 POND Groningen, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 95 (1795)
Op de kraag aan de andere kant van de kruk staat: Het stadswapen van Groningen en jaarletters van voor 1750.
> Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht
> Drie ringen net onder de schouder
> Twee ringen net voorbij het midden van de romp
> Twee ringen aan de onderkant van de romp.
 

270


Krukgewicht 1/2 POND Arnhem, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De dubbel koppige adelaar, van het stadswapen van Arnhem, in een wat gestileerde vorm.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: 43 = 1743
Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Eén ring net onder de schouder
> Eén ring in het midden van de romp
> Eén ring aan de onderkant van de romp
> Op de romp zijn de eigendomsletters DH aangebracht.