Krukgewichten 1/4 POND # deze pagina toont 9 gewichten.

246


Krukgewicht 1/4 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de
jaarletter W van 1818.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat:
het ijkmeesterteken van ijk- en justeermeester Jacob Matenbroek, het stadswapen van Amsterdam en de 1/4 waarmee aangegeven wordt dat het om een gewicht van een kwart pond gaat.
Op de romp is aangebracht
> Een sierring net onder de schouder
   net daaronder twee sierringen
> Twee sierringen op 3/4 van de romp
> Twee sierringen aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
Jacob Mastenbroek ijk- en justeermeester van het Amsterdams en Brabants gewicht benoemd 14 juli 1745 overleden 6 februari 1776.
 

272


Krukgewicht 1/4 POND Arnhem, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De dubbel koppige adelaar, van het stadswapen van Arnhem, in een wat gestileerde vorm.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: 43 = 1743
Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Eén ring net onder de schouder
> Eén ring in het midden van de romp
> Eén ring aan de onderkant van de romp

Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 1994 no. 87 pagina 2055 en 2056.
 

273


Krukgewicht 1/4 POND Hoorn, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 05
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De hoorn, de letter X
Op de romp is het volgende aangebracht: het stadswapen van
  Hoorn hiermee wordt aangegeven dat het hier om een gewicht van Hoorn gaat en de
hoofdletters H J K L geijkt vanaf 1813 – 1819
> Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Twee ringen net onder de schouder
> Twee ringen onder aan van de romp


Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 2009 no. 147 pagina 3494.
 

274


Krukgewicht 1/4 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de jaarletterletter H
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: Het ijkmeesterteken van ijk- en justeermeester Johan Everwijn Glimmer en het stadswapen van Amsterdam.
> Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht
> Eén ring net onder de kraag
> Eén ring in het midden van de romp
> Eén ring aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
Johan Everwijn Glimmer, aangesteld 24 juni 1790, op recognitie van 25 gulden per jaar; ontslagen 11 april 1798. Hersteld 24 september 1798. Overleden 16 juli 1871.
 

275


Krukgewicht 1/4 POND verm. Waterland, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 08
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de letter A
In de grondplaat van het gewicht staan de letters E F G L M N O P in geslagen.
> Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht
> Twee ringen net onder de kraag
> Twee ringen aan de onderkant van de romp.
 

276


Krukgewicht 1/4 POND Groningen, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 67 (1767)
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: Het stadswapen van Groningen
> Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht;
> Twee ringen net onder de schouder
> Twee ringen net in het midden van de romp
> Eén ring aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
Willem Liefsting, indienst 1738 tot 1779
 

277


Krukgewicht 1/4 POND Groningen, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 18 (1818)
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: Het stadswapen van Groningen.
> Op de romp van de kruk staat het jaartal 9 (1819)
    ook zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Twee ringen net onder de schouder
> Twee ringen in het midden van de romp
> Twee ringen aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
Hermanus Doll, in 1809 in functie.
Datum van benoeming 16 novenber 1796.
 

278


Krukgewicht 1/4 POND Groningen, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 89 (1789) Het stadswapen van Groningen
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat niets.
Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Eén ring net onder de kraag
> Drie ringen net boven het midden van de schouder
> Twee ringen net voorbij het midden van de romp
> Eén ring aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
G.A. Zijtzema, 1780-1797.
 

354


Krukgewicht 1/4 POND Groningen, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 93 (1793) en het stadswapen van Groningen
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat niets.
Op de romp zijn de volgende sierringen aangebracht:
> Twee ringen onder de kraag
> Twee ringen net voorbij het midden van de romp
> Twee ringen aan de onderkant van de romp.

IJk- en justeermeester
G.A. Zijtzema, 1780-1797.