Krukgewichten 5 NEDERLANDSE PONDEN KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

014


Krukgewicht 5 KILOGRAM Metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 17
Op de schouder van het gewicht staat aan de enekant: ART
aan de andere kant het ijk- en justeermeester teken van P. Mansveld en 15 ijken
Op de romp van het gewicht staan 02 ijken en de massa aanduiding 5 KG.

Het gewicht is vervaardigd te Luik 1e ijk in 1821 Zuidelijke Nederlanden.
Na de Belgische afscheiding geijkt door Arrondissementsijkers P. Mansveldt en
J. Visser. IJken T 1838, U 1839, V 1840, W 1841, X 1842, Y 1843, Z 1844, b 1846, c 1847, d 1848, e 1849, f 1850, g 1851, h 1852, j 1853, k 1854, l 1855,
m 1856.

Bijzonderheden
Bronzen krukgewicht van 5 kilogram, in gebruik geweest bij het Nederlandse leger vandaar het opschrift 'ART':, voor Artillerie.

Arrondissementsijker
P. Mansveldt
Benoemd 4 augustus 1820 te 's-Gravenhage.
Overleden 17 oktober 1851 Deze vier jaar had hij bi Lenoir te Parijs gewerkt.

Arrondissementsijker
Visser J.
Benoemd 26 mei 1834 te Leiden voor het gehele arrondissement.
Overleden in 1849.