Krukgewichten 3 NEDERLANDSE PONDEN KIL # deze pagina toont 3 gewichten

245


Krukgewicht 3 NEDERLANDS POND KIL voormetriek, metriek gemaakt, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Arrondissementsijker J. Everts, 's-Hertogenbosch

Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk:
> 3. NED. PONDEN
> Aan de andere kant van de kruk staat het particuliere merk van
   de arrondissementsijker van J. Everts gevolgd door de gotische jaarletter
   r van 1861 over de tweede ijk is een driehoek geslagen ten teken van afkeur.
   Na onderzoek blijk dit de gotische W van 1866 te zijn gevolgd door de tweede
   driehoek van afkeur.
> Op de romp zijn tien gegroefde ringen aangebracht.

In het grondvlak van het gewicht is een bodemplaat
aangebracht als gevolg van het metriek maken van het gewicht.

Arrondissementsijker J. Everts
Benoemd 14 maart 1820 te 's-Hertogenbosch.
Overleden in 1865.
 

282


Krukgewicht 3 NEDERLANDS POND KIL voormetriek, metriek gemaakt, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Arrondissementsijkers P.G. Verweyden Hoorn en
P. Spanjaardt Enkhuizen / Alkmaar

Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk:
> 3 NED. PONDEN. KIL:
> Aan de andere kant van de kruk staan de jaarletters B 1821 en C 1822
   en de particuliere merken van de arrondissementsijkers van P.G. Verwijden en
   P. Spanjaardt
> Op de romp is een bolle band aangebracht en één gegroefde ring.
> Omdat het gewicht is aangepast aan het metrieke stelsel is een grondplaat
   aangebracht.

In het grondvlak van het gewicht was een bodemplaat
aangebracht als gevolg van het metriek maken van het gewicht.
Echter deze is in de loop der jaren verloren gegaan.
In september 2013 is de bodemplaat terug geplaatst door
bronsgieterij "De Paardenstal" te Scheveningen waardoor het
gewicht weer exact 3000 gram weegt.

   Arrondissementsijker P.G. Verweyden
werd benoemd 20 juli 1820 te Hoorn. Overleden 11 september 1828.

Arrondissementsijker P. Spanjaardt, adjunct-ijker te Enkhuizen sedert 30 november 1821.
Benoemd tot arrondissementsijker te Alkmaar 8 december 1835.
Eervol ontslagen juli 1868. Overleden in 1881.
 

371Krukgewicht 3 NEDERLANDS POND KIL  metriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 06
Op de schouder van het gewicht staat aan de ene kant van de kruk: ART
aan de andere kant van de kruk het particuliere merk van arrondissementsijkers
P. Mansvelt en G.J. van de Weyde, het cijfer 3 (wat voor drie NEDERLANDSE PONDEN staat) en
06 ijken Op de romp van het gewicht staat de massa aanduiding 3  P.

Het gewicht is vervaardigd te Luik 1e ijk B 1821 Zuidelijke Nederlanden. Na de Belgische afscheiding geijkt door Arrondissementsijkers P. Mansvelt en G.J. van de Weyde met de jaarletters M 1831, N 1832, O 1833,  P 1834 Q 1835,

Bijzonderheden
Bronzen krukgewicht van 3 NEDERLANDS POND KIL IS in gebruik geweest bij het Nederlandse leger vandaar het opschrift ART voor Artillerie.

Arrondissementsijker P. Mansvelt
Benoemd 4 augustus 1820 te 's-Gravenhage.
Overleden 17 oktober 1851 Deze vier jaar had hij bij Lenoir te Parijs gewerkt.

   Weyde van der G.J.
Benoemd 14-03-1820 te Assen.
Vermoedelijk in functie tot 1833.
Overleden 1858.