Publicaties


De conservator van Internet Museum oudegewichtjes.nl publiceert over verschillende metrologische objecten (of heeft daaraan meegewerkt).

> 2021 Het boek: Nederlandse gewichten van brons en messing 2e druk
Uitgegeven mei 2021 in eigen beheer door Gerard Warburg en Huib Tieleman.
ISBN/EAN 9789090336961. 445 pagina's en ruim 800 foto's.

> 2021 Het boek: Nederlandse gewichten van brons en messing
Uitgegeven januari 2021 in eigen beheer door Gerard Warburg en Huib Tieleman.
ISBN/EAN 9789090336961. 445 pagina's en ruim 800 foto's.

> 2020 Gewichten met de eigendomsaanduiding 'ART'
Gerard Warburg en Ad van Diest
Meten en Wegen / decemberr 2020 / no.192.

> 2020 Valse ijkmerken 
Meten en Wegen / december 2020 / no.192.

> 2020 iets over de arrondissementsijkers Gleuns en Munnich
Meten en Wegen / september 2020 / no.191.

> 2020 Een verzamelaar stelt zich voor Roeland Meijs 
Meten en Wegen / juni 2020 / no.190.

> 2020 Op bezoek bij de gewichtenfabrikant Eegema in Zevenbergen
Meten en Wegen / maart 2020 / no.189.

> 2020 Een samengestelde stet knopgewichten
Meten en Wegen / maart 2020 / no.189.

> 2020 Een verzamelaar stelt zich voor Henk Bouman
Meten en Wegen / maart 2020 / no.189.

> 2019 De arrondissementsijker J. Tieleman te Middelburg
Meten en Wegen / september 2019 / no.187.

> 2019 Een levenlang verzamelen Willem Osinga
Meten en Wegen / juni 2019 / no.186.

> 2019 Een verzamelaar stelt zich voor Jan Hutten
Meten en Wegen / juni 2019 / no.186.

> 2019 Houder voor milligramgewichten
co auteur Huib Tieleman
Meten en Wegen / juni 2019 / no.186.

> 2019 Grote krukgewichten en knopgewichten van Louwmans & Co
Meten en Wegen / maart 2019 / no.185.

> 2019 Schatkamer de Waag Deventer
De conservator van de Internet Museum www.oudegewichtjes.nl en Joop Salm hebben in februari 2019
gewichten en korenschalen, die de reeds bestaande collectie van de Schatkamer de Waag aanvullen, gedetermineerd.


> 2019 Zilvermuseum Schoonhoven
De conservatoren van de Webmuseum
Goudenzilverweging.nl en Oudegewichtjes.nl hebben in januari 2019 de collectie gewichten van Zilvermuseum Schoonhoven gedetermineerd.

> 2018 Knopgewicht van 5 kilogram van Louwmans & Co
Meten en Wegen / december 2018 / no. 184.

> 2018 Krukgewicht uit Groningen in Meppen herijkt
Meten en Wegen / december 2018 / no. 184.

> 2018 Een ijkkantoormodel uit Brielle
Meten en Wegen / december 2018 / no. 184.

> 2018 Een verzamelaar stelt zicht voor - Hendrik Begeman
Meten en Wegen / december 2018 / no. 184.

> 2018 Een gewichtige hobby
Max Magazine 2018 nr. 38 pagina 19.

> 2018 Een verzamelaar stelt zicht voor - Meine Noordhoek
Meten en Wegen / september 2018 / no. 183.

> 2018 Laatmiddeleeuws sluitgewicht
Meten en Wegen / juni 2018 / no. 182.

> 2018 Krukgewicht van 2 Ned. Pond voor de fijne weging
Meten en Wegen / juni 2018 / no. 182.

> 2018 De melkmeetemmer
Meten en Wegen / juni 2018 / no. 182.

> 2018 Druppelknopgewichten van de Nederlandsche bank
Meten en Wegen / juni 2018 / no. 182.

> 2018 Vergeten teermaten
Meten en Wegen / maart 2018 / no. 181.

> 2018 Een verzamelaar stelt zicht voor - Martien de Rijke
Meten en Wegen / maart 2018 / no. 181.

> 2017 Het ijkwezen op Curaçao en Bonaire deel 2 elektronische en veerbalansen
Meten en Wegen / december 2017 / no. 180.

> 2017 Een verzamelaar stelt zicht voor - Wim Rietdijk
Meten en Wegen / december 2017 / no. 180.

> 2017 Ellestok uit 1773 geijkt op Ameland
Meten en Wegen / september 2017 / no. 179.

> 2017 Messing melkmaat bewerkt door Klaas Dijkstra Sneek
Meten en Wegen / september 2017 / no. 179.

> 2017 Een verzamelaar stelt zich voor - Gerard Warburg
Meten en Wegen / september 2017 / no. 179.

> 2017 Vaak geijkt Amsterdams blokgewicht
Meten en Wegen / juni 2017 / no. 178.

> 2016 Ton Lansdaal DNB De Nederlandsche Bank
Head Visitorscentre at De Nederlandsche Bank NV Amsterdam
Veiligstelling belangrijke DNB gewichten... lees verder.

> 2015 Grote Zeeuwse knopgewichten van Koolman echt of vals?
Meten & Wegen / december 2015 / no.172.

> 2015 Sluitgewicht van 2 Nederlands pond kil
Meten & Wegen / september 2015 / No. 171.

> 2014 Weegschaal met gewichten van Becker & Buddingh
Meten & Wegen / september 2014 / No. 167.

> 2014 Tweehonderd kleurrijke verhalen
Jubileum boek van de De Nederlandsche Bank over haar 200 jarig bestaan (1814-2014).
In dit boek laat de DNB zien wie zij is in de ruimste zin des woord.
Op pagina 220 en 221 wordt aandacht besteed aan de bijzondere knop- en krukgewichten die de DNB heeft.
De conservator van Internet Museum oudegewichtjes.nl heeft deze gewichten samen met de conservator van
Web Museum www.goudenzilverweging.nl gedetermineerd.
DNB medewerker Ton Lansdaal (in beeld te zien op pagina 236 met microfoon) was hierover zo enthousiast dat hij er voor zorgde dat deze gewichten nu op drie locaties binnen de DNB in prachtige vitrinekasten te bewonderen zijn. Waarvan één vitrinekast in de hoofdkluis (goudkluis). Bijzonder? Jazeker met deze gewichten is in het verleden het Nederlandse goud gewogen.

> 2013 Circulaires Dienst van het IJkwezen periode 1870 – 1937
Uitgever: Dienst van het IJkwezen
Gerealiseerd door;
G.J. Warburg: Digitalisering: typewerk
R.J. Holtman: Nabewerking.

> 2013 - 2014 IJkwezen Curacao en Caribisch Nederland
De conservator van het internet-museum oudegewichtjes.nl heeft tijdens zijn bezoek aan het ijkwezen te Curacao gegevens kunnen vastleggen betreffende; publicaties ijkwetten, jaarmerken, slagijzers jaarletters voor Curacao en Bonaire.
Tevens zijn gewichten van steen, lood, ijzer en messing in verschillende vormen en massa's bij een oud ijker aangetroffen en vastgelegd. R.J. Holtman heeft een overzicht van de jaarletters samengesteld. Op verzoek kan de verzamelde informatie en foto's worden toegezonden.

> 2012 - 2013 Geldmuseum Utrecht
De conservatoren van internet-musea goudenzilverweging.nl en oudegewichtjes.nl hebben de collectie gewichten van het Geldmuseum te Utrecht, voor zover dat al niet of slechts deels had plaatsgevonden, nader gedetermineerd en beschreven.
Per 01-11-2013 werd het  Geldmuseum echter gesloten. De collectie Gemmen werd overgebracht naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De numismatische en metrologische collectie van het opgeheven Geldmuseum is per 01-01-2014 onderdeel geworden van de Nationale Numismatische Collectie van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. DNB is momenteel, begin 2014, gestart met de inrichting van een nieuw bezoekerscentrum.

> 2011 - 2013 Nederlandsche Bank Amsterdam
De conservatoren van internet-musea goudenzilverweging.nl en oudegewichtjes.nl hebben in 2011 en 2013 de collectie gewichten van De Nederlandsche Bank te Amsterdam gedetermineerd.
In overleg met DNB zijn een drietal vitrines met gewichten ingericht, twee in het bezoekerscentrum en één in de goudkluis.

> 2012 Historisch Museum Deventer
De conservator van internet-museum oudegewichtjes.nl heeft in samenwerking met
Wim Rietdijk de collectie van het Historisch Museum Deventer voor zover dat al dan niet of slechts deels had plaatsgevonden, in 2012 nader gedetermineerd en beschreven.

>2012 Het ijkwezen op Curaçao en Bonairedeel 1
Meten & Wegen / september 2013 / No. 163.

> 2011 Ik wil graag…, maar wat hebt u al?
Meten & Wegen / maart 2011 / No. 153.

> 2011 Expositie ‘Meten en wegen’ te Eersel
Meten & Wegen / september 2011 / No. 155.
Museum De Acht Zaligheden.

> 2011 Met de verzameling op televisie
Meten & Wegen / september 2011 / No. 155.

> 2010 Valsheid in gewichte(n)
Valse messing krukgewichten en knopgewichten
Meten & Wegen / september 2010 / no. 151.