Druppelknopgewichten 1 NEDERLANDS WIGTJE

Wij zijn (nog) niet in het bezit van een 1  NEDERLANDS WIGTJE druppelknop.

Lees hier hoe dat waarschijnlijk komt.

De Gram

Een klein gewichtje sprak vol gram:

"Ik woog één gram toen ik hier kwam
en bij de weegschaal werd gelegd,
als mono-gram dus, zogezegd...
Wanneer een klant zijn gram kwam halen
wierp 'k mijn gewicht in één der schalen.
Maar doordat ik dat jaren deed
werd ik steeds lichter, want ik sleet.
Maar ach, wat is de wereld slecht!
Men vindt er nooit een greintje recht!
Dat ondervindt men, als men klein
en niet gewichtig blijkt te zijn.
Een pond of kilo wordt herijkt,
als het te licht geworden blijkt
en wordt dan weer met lood verzwaard.
Maar ik??!! Ik werd niet eens bewaard!!
Men wierp mij weg! Ik werd vervangen!
Ach, hoe kan ik er naar verlangen
om ooit nog weer eens - net als toen mijn
toch gewichtig werk te doen!
Maar ik moet wachten op die zegen
vrees ik - tot ik een ons zal wegen ... "

Door: Alexander Pola.