Druppelknopgewichten 1820-1912

Een druppelknopgewicht is een Nederlands metriek gewicht met een druppelvormige knop.
De term werd ooit bedacht door gewichten verzamelaar Ad van Diest. Hij schreef in 1975 als eerste in het kwartaalblad van de Gewichten en Maten Verzamelaars Verenging (GMVV) "gewichten met een lange slanke hals en een druppelvormige knop". In maart 1976 publiceerde van Diest een tweede artikel over druppelknopgewichten in Meten en Wegen, echter nu vergezeld van foto's van statige messing gewichten met een druppelvormige knop waarmee het "druppelknopgewicht" voor altijd uit de anonimiteit werd gehaald.

Geschiedenis
Het buiten gebruik raken van dit type gewicht werd in gang gezet door een inspecteur van het IJkwezen, die streefde naar rationalisering en mechanisering van de gewichtenproductie, maar die bovendien op persoonlijke gronden het druppelknopgewicht verbood. Omdat deze gewichten gemaakt werden in een tijd waarin een justeerholte nog niet verplicht was, zijn ze na 1912 vrijwel allemaal afgekeurd en in ongebruik geraakt.

Druppelknopgewichten zijn bekend in groottes van 1 gram t/m 10 kilogram. Tussen ca. 1847 en 1875 werd dit type knopgewicht gefabriceerd in Nederland (Amsterdam, ArnhemGroningen, Leeuwarden, Sneek, Utrecht). Druppelknopgewichten werden gebruikt voor fijne weging (apotheek, goud en zilverweging) en gewone weging (voedingsmiddelen).