Arrondissement-ijkers en hun merktekens 1820-1870 N tot en met R

Bij de invoering van het metrieke stelsel behoorde uiteraard ook de regeling van het toezicht ook op maten en gewichten en ellestokken. Dit toezicht was in de periode van 1820 tot 1870 opgedragen aan de arrondissementsijkers.

Wanneer bij de ijk de voorwerpen aan de voorschriften voldeden werden zij voorzien van de lopende jaarletter
(zie jaarletters 1820-1975), en het particuliere merk van de ijker, die de keuring had verricht.
Kwam bij de aanbieding voor her-ijk op het gewicht het eigenmerk van de betreffende ijker niet voor, omdat de aanbieder bijvoorbeeld uit een ander arrondissement afkomstig was of na overplaatsing van de ijker naar een
ander arrondissement, dan bracht de ijker bij de her-ijk ook zijn eigen merk weer aan. Op sommige gewichten kunnen dus verschillende ijkmeestermerken voorkomen.
Echter indien er twee dezelfde merken naast elkaar zijn aangebracht, dan betekent dit dat wij te doen hebben met een gewicht wat is bestemd voor de "fijne weging" (goud, zilver, medicijnen, etc.)
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tot nu toe bekende particuliere merken van de arrondissementsijkers, die werden gebruikt tussen 1820 en 1870. Daarbij zijn vermeld: hun naam, de werkzame periode en een aantal relevante gegevens. Alle levensdata vanaf 1870 staan dus los van de getoonde merken
.
Alle tot nu toe bekende arrondissementsijkers en hun merken op alfabetische volgorde;

A - G klik hier                  H - M  klik hier               N - R  klik hier               S - Z  klik hier
 
 
  Nagel Theodorus Antonius.
Bij besluit van de Soevereine Vorst van 29 december 1814 benoemd geworden tot ijk- en justeermeester generaal van het Troois gewicht. Als zodanig eervol ontslagen toen door de invoering van het metrieke stelsel het Troois gewicht werd afgeschaft werd
  Nagel Theodorus Antonius benoemd op 14 maart 1820 te Amsterdam tot arrondissementsijker aldaar.
Overleden 20 dec. 1831.

 
  Nagtglas Frederik.
Geboren te Utrecht 7 november 1821, overleden te De Bilt, 21 augustus 1902. Genoot gymnasiaal onderwijs maar volgde geen academische loopbaan. November 1838 werd hij vrijwilliger bij de infanterie maar bracht het door omstandigheden niet tot officier. In mei 1845 werd hij, na gestudeerd te hebben aan de Hogeschool te Delft, benoemd tot arrondissementsijker te Zierikzee vanwaar hij 1 januari 1852 werd overgeplaatst naar Middelburg.
15 april 1875 eervol ontslagen.
 
Noppen van C.
Benoemd in oktober 1839 te Oostburg.
Overleden aldaar in 1842.

  Orden Maarten van.
Adjunctijker te Zaandam
Lang werd gedacht dat het merk van 1822 dateerde
Echter het is 1821 daar oudegwichtjes.nl een zeer fraai versierde
2 NED ONCE uit 1821 heeft. (zie druppelknop 2 NED ONCEN Nr.139).
 
  Oordt J.A. van
Benoemd 14 maart 1820 te Amersfoort.
Overleden december 1837.

  Hamelberg H.A.
Benoemd maart 1838 te Amersfoort.
Overleden in 1852. Merk overgenomen van, van Oordt.
 
Oort op den Ph. L.
Benoemd 26 feruari 1835 te Maastricht 24 oktober 1840 belast
met het bestuur van een deel van Limburg.
Merk 'ster' is nog onzeker
 
Pauwert Dz D. van de
Benoemd 1 maart 1866 te Winschoten.
Overleden in 1868.
 
   Peting G.
Benoemd 14 maart 1820 te Heerenveen.
Overleden 12 februari 1838.
 
      Proot A.
Benoemd 14 maart 1820 te Arnhem.
Overleden 3 november 1842.
 
Pruymboom N.
Benoemd 14 maart 1820 te Breda.
Eervol ontslagen 31 juli 1838.
 
Pijke M.D.A.
Benoemd 15 december 1866 te Eindhoven.
Benoemd tot adjunct-ijker te Rotterdam 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 5 mei 1870.
 
  Ramakers M.
Benoemd 14 maart 1820 te Roermond.
Eervol ontslagen 15 april 1846. Overleden in 1846.
 
  Reyniers J.R.
Benoemd tot arrondissementsijker 1823 te Maastricht.
Merk Leeuw in 1828 verboden. Eervol ontslagen 2 februari 1835.
 
   Reyniers P.D.M.
Benoemd tot arrondissementsijker 14 maart 1820 te Maastricht.
Verificateur der maten en gewichten te Maastricht sedert 8 juli 1816.
Eervol ontslag 1835.
Merk Leeuw in 1828 verboden.
 
  Ribbe Adriaan.
Benoemd 14 maart 1820 te Zierikzee.
Overleden aldaar december 1838.
Eerder was hij op 16 augustus 1800 aangesteld tot stadsijker te Zierikzee.
 
Rombouts P.
Particuliermerk R in een driehoek
Den Haag 1820-1849.
 
   Roos R.B.
Benoemd 3 november 1842 te Arnhem.
Overleden 20 november 1857.
 
  Roukens J.C.
Benoemd 14 maart 1820 te Nijmegen.
Overleden in 1844 Roukens zal wel zeer waarschijnlijk dezelfde zijn als Roukes die voorkomt in de ordonnantie van 21 juni 1817 van Nijmegen als één van de drie stadsijkers van de maten en gewichten.

Arrondissement-ijkers en hun merktekens 1820-1869  S - Z  klik hier